Opinia biegłych sądowych a wyrok sądu

lista biegłych sądowych toruń

Biegły sądowy w polskim sadownictwie to podmiot niezależny, którego zadaniem jest wydanie obiektywnej i profesjonalnej ekspertyzy w zakresie danej sprawy. Biegłym sądowym może być osoba wpisana na listę sądu okręgowego, eksperci powoływani do konkretnej sprawy albo instytucja naukowa. Wszyscy mają pewne obowiązki i ograniczenia.

Biegły sądowy musi przede wszystkim wykazywać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w danym temacie. Jego opinia i wnioski traktowane są jako dowód w sprawie, do którego sąd może się przychylić albo go odrzucić. Pewne jest natomiast, że w wielu przypadkach opinia biegłego rzuca nowe światło na sprawę i staje się ogromną pomocą w kwestii wydawanego wyroku. Trzeba pamiętać, że sędzia wydaje decyzje na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. Nie jest zaś specjalistą w każdej dziedzinie.

Biegłych sądowych powołuje sąd. Mają do tego prawo również strony powstałego sporu. Jeśli wyrażą chęć powołania eksperta, muszą złożyć odpowiedni wniosek, który sąd przyjmie albo odrzuci. Jeśli przyjmie, pomocna staje się lista biegłych sądowych. Toruń i inne miasta w naszym kraju takimi dysponują.

Co ważne, jeśli biegły powoływany jest na życzenie, wtedy koszty jego pracy zrzucane są na stronę, która o specjalistę zabiegała. Ciekawostką jest przy tym fakt, iż do jednej sprawy może być powołany jeden bądź kilku biegłych. Sąd ma zaś zawsze dowolność wyboru i podjęcia decyzji o przydatności opinii ekspertów. Zawsze może opinię biegłego zaliczyć jako materiał dowodowy albo ją odrzucić. To sędzia ma decydujące zdanie.

Nie ma jednak wątpliwości, że opinie biegłych sądowych są ważne dla funkcjonowania polskiego sądownictwa. W wielu przypadkach to właśnie dzięki nim udaje się rozwiązać sprawę i wydać odpowiedni wyrok. Biegli sądowi mają też swój udział w trakcie przesłuchiwania świadków, ofiar czy osób oskarżonych. Nierzadko przesłuchanie odbywa się z udziałem lekarzy o odpowiednich specjalizacjach: psychiatrach, psychologach, logopedach czy kardiologach.

Dodaj komentarz