Pracownicy z Ukrainy

pracownicy z ukrainy

Sytuacja polityczno-ekonomiczna na Ukrainie wciąż jest niepewna. Tak naprawdę trudno jest przewidzieć co wydarzy się w tym kraju w przeciągu kilku czy kilkunastu miesięcy. Nic więc dziwnego, że wielu Ukraińców decyduje się na wyjazd za chlebem do Polski.

Krajobraz po Majdanie

Ukraina po ustąpieniu prezydenta Wiktora Janukowycza pogrążyła się w chaosie. Ugrupowania opowiadające się za zbliżeniem z Unią Europejską wciąż ścierają się z organizacjami prorosyjskimi. Sytuacja ta wywołuje również liczne napięcia społeczne. Niemalże codziennością stały się różnego rodzaju protesty i demonstracje. Problemem jest także agresja ze strony Rosji. Po aneksji Krymu armia rosyjska  próbuje przejąć wschodnie rejony Ukrainy. Co prawda obecnie sytuacja się znacznie uspokoiła, jednak zniszczenia, które powstały w wyniku działań wojennych są duże i przez nie wiele osób straciło swoje miejsca pracy.

Praca na Ukrainie

Ukraiński rynek pracy jest bardzo trudny. Wielu pracodawców dyskryminuje niektórych kandydatów do pracy ze względu chociażby na ich wiek. Nie jest również łatwo osobom młodym, którym brakuje doświadczenia zawodowego. Zachęcające nie są także niskie pensje. Wszystko to sprawia, że wielu ludzi zastanawia się coraz poważniej nad emigracją.

Sytuacja w Polsce

Polski rynek pracy jest w fazie poważnej zmiany. Mianowicie, na rynek wchodzi coraz mniej absolwentów szkół średnich oraz uczelni wyższych, zaś wiele osób przechodzi na emeryturę. Trend ten będzie się nasilał, wobec czego polscy przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę posiłkowania się pracownikami z zagranicy. To sytuacja, w której dobrze odnajdują się pracownicy z Ukrainy. Podobieństwo języka oraz chęć wykonywania prac, do których nie garną się Polacy, to czynniki, ze względu na które wielu Ukraińców znajduje pracę nad Wisłą.

Zmiany jakie zachodzą na polskim rynku pracy sprawiają, że musi on zostać otwarty na imigrantów. Naturalną grupą wydają się być Ukraińcy. Nikogo więc już nie dziwi widok osób tej narodowości wykonujących różne prace w Polsce.

Dodaj komentarz