Regulacje dotyczące składowania oleju napędowego

oczyszczalnia przydomowa

Rolnicy coraz częściej decydują się zakupić zbiornik na paliwo. Taki pojemnik służy do przechowywania znacznej ilości oleju napędowego, dzięki czemu uniknąć można regularnych wycieczek na stacje benzynowe w celu tankowania samochodów oraz maszyn. W polskich gospodarstwach najczęściej stosowane są zbiorniki on dwupałaszowe. Ich konstrukcja wykonana jest z dwóch warstw tworzywa sztucznego lub stali. Zbiornik właściwy (wewnętrzny) jest miejscem przechowywania oleju napędowego i „okryty” jest drugim zbiornikiem, a pomiędzy nimi zachowana jest kilkucentymetrowa odległość. Właściciele gospodarstw legalnie mogą przechowywać olej napędowy w zbiornikach nieprzekraczających objętości 5000 litrów. W naszym kraju mamy jeszcze kilka regulacji, które dotyczą zarówno przechowywania paliwa, jak i jego przewozu.

W 2017 roku została wdrożona ustawa kontroli przewozu towarów wrażliwych. Dotyczy ona transportów m.in. paliw, a dokładniej obliguje przewoźnika do zgłaszania każdego przewozu, którego objętość przekracza 500 litrów substancji. Brak zgłoszenia takiego transportu skutkuje karą finansową w wysokości 46% wartości przewożonego paliwa. Ustawa ta gwarantuje rolnikom, że dostarczony do nich olej napędowy pochodzi z legalnego i sprawdzonego źródła.

Regulacje obejmują także usytuowanie zbiornika na własnej działce. Jasno określone są odległości, jakie należy zachować, a dokładniej nie mogą być one mniejsze niż:

– 5 metrów od obiektów budowlanych i granicy działki
– 10 metrów od budynków mieszkalnych
– w zależności od wysokości napięcia linii energetycznych od 3 do 15 metrów.

 

 

Dodaj komentarz