Zastosowanie mechanicznego samoczyszczącego filtra bębnowego w przemyśle

przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Producenci wielu branż liczą na 100% pewność, że procesy filtracji wody i ścieków, które wprowadzą, będą wydajne i wysoce odporne na zakłócenia. Znacząca część branż w tym przypadku może skorzystać z mechanicznego samoczyszczącego filtra bębnowego – stosowanego od przemysłu akwakultury do papierniczego. Ta nowoczesna technologia obejmuje wiele opcji  jak zastosowanie dysz samoczyszczących, czy  sterowania całym procesem, a ponadto można ją dostosować do  potrzeb. Dla przykładu zastosowanie dysz samoczyszczących, odpornych na korozję zapewnia bardziej elastyczną instalację ze zminimalizowaną konserwacją.

Filtr bębnowy Hydrotech został zaprojektowany do usuwania zawiesiny, aby być maksymalnie wydajnym w systemach, w których konieczne jest zapobieganie fragmentacji cząstek.

Filtr bębnowy dobrany do Twoich potrzeb

Firma Hydrotech ma w swojej ofercie serię mechanicznych filtrów bębnowych, które można zastosować do  zanieczyszczonych wód i ścieków pochodzących z wielu procesów przemysłowych, które wymagają filtracji. W Hydrotech dostępnych jest wiele opcji materiałowych i konstrukcyjnych, , które przyczynią się do poprawy wydajności. Dostosowanie wielu zmiennych filtra bębnowego pozwala uzyskać dowolne rezultaty separacji. Od strony technicznej, filtr bębnowy jest urządzeniem mało skomplikowanym i  kompaktowym.. Okresowa konserwacja i czyszczenie są proste do wykonania i nie wymagają skomplikowanych działań.

Filtr bębnowy – wysoka efektywność filtracji

Filtr bębnowy Hydrotech charakteryzuje unikalna i modułowa konstrukcja. Wśród zalet największą jest duża powierzchnia filtracyjna paneli o trwałość przy niewielkich gabarytach urządzenia. Trwałość użytkowa paneli filtracyjnych wynosi powyżej 10 lat, co dodatkowo wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzenia. Pozwala to dostosować urządzenie do przepustowości i wymagań wydajnościowych. W prosty sposób można uzyskać separację zawiesiny, przy tym zapobiegając fragmentacji cząstek i uzyskując wysoce skuteczną filtrację.

Decydując się na wybór filtra bębnowego Hydrotech, można zapewnić swojemu przedsiębiorstwu oszczędności związane oczyszczaniem wody lub ścieków. Wybór filtra jest elastyczny – dostępne są różne opcje materiałowe bębna zbiornika.

Opatentowana konstrukcja filtra bębnowego Hydrotech

Działanie filtrów bębnowych Hydrotech opiera się na grawitacyjnym dopływie wody lub ścieków zanieczyszczonych ciałami stałymi do filtra. Zawiesina zatrzymuje się po wewnętrznej stronie filtra, natomiast oczyszczona woda lub ścieki są wykorzystywane do wstecznego płukania systemu. Filtr bębnowy jest zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną wydajność filtracji. Dzięki unikalnej konstrukcji – filtr pracuje w bezciśnieniowych warunkach wykorzystując minimalną ilość ruchomych części – zapewnia długą żywotność urządzenia i niskie koszty utrzymania oraz konserwacji.

Dodaj komentarz