Czy dziecko dwujęzyczne zaczyna mówić później?

dziecko dwujęzyczne

Badania naukowe nie potwierdzają, że dziecko dwujęzyczne umiejętność mówienia nabywa później. Zdaniem psychologów i logopedów opóźniona mowa występuje u nich jednak znacznie częściej aniżeli u dzieci, które mają posługiwać się jedynie jednym językiem. Może to wynikać z faktu konieczności nabycia czytaj więcej …