Jak korzystać z wózków widłowych?

wózki magazynowe dwukołowe

Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne, hurtownie, wszelkiego rodzaju magazyny, sklepy o dużej powierzchni, fabryki czy zakłady przemysłowe, wciąż borykają się z niewystarczającą liczbą pracowników. Chodzi przede wszystkim o specjalistów z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą, które to kompetencje poparte są niezbędnymi uprawnieniami i certyfikatami.

 

Zapotrzebowanie na operatorów w Polsce

Na polskim rynku pracy zauważa się braki, patrząc na zapotrzebowanie na operatorów ciężkiego sprzętu. Tutaj można wymienić chociażby wózki magazynowe, w tym wózki paletowe, które w takich miejscach są po prostu niezbędne. To one wyręczają fizycznych pracowników, wpływają korzystnie na wydajność i efekty pracy, minimalizują przy tym koszty związane z zarządzeniem produktami oraz pozwalają generować zyski.

 

Rzeczywiście, ogrom pracowników uprawnionych do wykonywania takich obowiązków, tuż po pozytywnym odbyciu szkoleń, zdecydowało się na wyjazd do pracy poza granice naszego kraju. Na Zachodzie operator wózka widłowego może liczyć na naprawdę sowite wynagrodzenie. Nic dziwnego, że takich specjalistów u nas brakuje.

 

Obsługa wózka widłowego – wiedza i umiejętności fachowe

Jak obsługuje się ciężki sprzęt typu wózki magazynowe różnego rodzaju? Aby się o tym dowiedzieć, należy udać się na profesjonalne szkolenie do Urzędu Dozoru Technicznego albo autoryzowanych ośrodków. Każdy kurs trwa około 2 tygodnie i składa się z etapu teoretycznego oraz praktycznego. Przyszły operator poznaje najpierw dane techniczne wózka, przedstawiane mu są wszelkie aspekty pracy w zakresie zachowania optymalnego bezpieczeństwa. Później poznaje budowę wózka i wie, że koła na jedną śrubę raczej nie dotyczą takich sprzętów. Dzięki szczegółom może rozpoznać ewentualne uszkodzenie szybko, dzięki czemu zachowa optymalne bezpieczeństwo na terenie zakładu.

Później przychodzi czas na praktykę, podczas której kursant uczy się rzeczywistej obsługi wózka widłowego czy innego typu.

Ostatnim etapem są egzaminy, zarówno teoretyczne, jak i z części praktycznej. Dopiero ich pozytywne zdanie pozwala uzyskać uprawnienia i legalnie wykonywać zawodowe obowiązki na wózku. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wykonywanie pracy na wózku widłowym bez uprawnień stanowi nie tylko ogromne zagrożenie dla pracowników w danym miejscu pracy, ale jest też karane – pracodawca zapłaci karę grzywny.

Dodaj komentarz